Payroll Friesland

Welkom bij het regionale informatieportaal over payroll in Friesland.

Op de website Payroll-Friesland.nl kunt u deze informatie per post of e-mail aanvragen. De dienstverlening van Payroll Friesland maakt het mogelijk om op een eenvoudige manier personeel aan of over te laten nemen. Door de payrollconstructie wordt u verlost van administratieve rompslomp en onnodige risico’s als ondernemer. U heeft daarom meer tijd vrij voor uw kerntaken, aangezien uw hele administratie rondom personeel wordt teruggebracht tot één inkoopfactuur.

Payroll offerte

Direct contact

Bel het gratis informatienummer

Bel mij

Direct informatie ontvangen

Mogelijkheden en voordelen van payrolling in Friesland:

Flexibel contract

Deze contracten vallen onder het uitzendbeding. Met deze constructie blijft een opdrachtgever flexibel tot de dag. Wanneer het werk stopt, eindigt het payrollcontract daar meteen na. Dit gehanteerde contract wordt binnen de uitzendwereld ook  ‘Fase A’ genoemd en duurt maximaal 78 gewerkte weken.

Contract bepaalde tijd

Dit type contract wordt voor een bepaalde tijd verstrekt en vastgelegd. Normaliter is voor deze vorm 6 of 12 maanden gebruikelijk, maar alle duraties behoren uiteraard ook tot de mogelijkheden. Het verstrekken van dergelijke, tijdelijke contracten kan op onbeperkte basis gedurende 3,5 jaar. In de laatste twee jaar zijn maximaal acht contracten te verstrekken.

Voor intermediairs

Payrolling is voor intermediairs een geschikte dienstverlening om de gehele backoffice uit te besteden. Via deze speciale payrollconstructie voor intermediairs kunnen bijvoorbeeld wervingsbureaus het door hun gevonden personeel via een uitzendconstructie bij hun klant aan het werk zetten. De volledige administratie wordt geregeld door Payroll Friesland.

Voor freelancers

Voor freelancers kan het interessant zijn om zich te laten verlonen via een payrollbedrijf. De freelancer treedt daarbij als het ware bij Payroll Friesland in dienst, waarna deze wordt uitgezonden naar de opdrachtgever. De opdrachtgevers worden door de freelancer zelf gevonden. Grote voordelen voor de freelancer zijn bijvoorbeeld het verdwijnen van het debiteurenrisico en het genieten van verzekeringen die standaard zijn voor medewerkers in loondienst.

Bij ons kunt u rekenen op:

    • Prijsinformatie per e-mail
    • Persoonlijk contact
    • NEN-4400-1 certificering
    • Betrokken bij MKB
    • Landelijk actief

Payroll Friesland maakt het mogelijk om eigen geworven personeel flexibel in dienst te nemen en daarbij het juridisch werkgeverschap uit te besteden. De medewerker treedt in dienst bij het payrollbedrijf, die de medewerker exclusief uitleent aan haar opdrachtgever. De opdrachtgever draagt nogsteeds de verantwoordelijkheid voor de dagelijkse begeleiding, aansturing, planning en opleiding al haar personeel.

Er ontstaat dan een situatie waarin de payroller alle werkgeversverplichtingen op zich neemt. Dit omvat de uitbetaling van het salaris, betaling aan de fiscus, pensioenen en vezekeringen. De aansturing van de medewerkers en alles wat hier bij komt kijken blijft uw verantwoordelijkheid. Door gebruik te maken van payroll weet u dat alles goed geregeld wordt.

Voordelen van payrolling:
   

Voor het MKB: weinig ervaring met personeel
Het uitbesteden van de payroll biedt ondernemers gemak. De bijbehorende rompslomp zoals afdrachten, contacten belastingdienst, loonaangifte, ziekengeldverzekering, arbodienst etc. vervallen. Daarbij is langdurige doorbetaling bij ziekte van de medewerker niet aan de orde. Bij ziekte kan de arbeidsplaats vervangen worden zonder dat er dubbele kosten zijn. Daarnaast scheelt payroll de opdrachtgever veel werk en zijn de kosten in de meeste gevallen niet hoger dan dat personeel zelf in dienst wordt genomen. Bij payroll worden alleen de gewerkte uren betaald, niet de vakantie- en ziekte-uren. Daarbij wordt de CAO correct aangehouden.

Grote organisaties met uitzend- of vakantiekrachten
Door het gebruik van payroll voor uitzend- en/of vakantiekrachten kan er aanzienlijk bespaard worden op de personeelkosten. In de situatie die hierbij hoort zal het P&O beleid aangepast moeten worden. Het bedrijf zal zelf de medewerkers moeten zoeken en aanbrengen bij het payrollbedrijf. Dit scheelt vaak €3-€5 euro per uur. Het voordeel van deze specifieke situatie is dat personeel meer betrokken raakt bij de organisatie. Het payrollbedrijf acteert op de achtergrond slechts als juridisch werkgever en kan antwoord geven op loongerelateerde vragen. Vanuit de opdrachtgever zelf krijgt de flexmedewerker dezelfde benadering als het vaste personeel.

ZZP'ers en eenmansbedrijven die werken op projectbasis
Zowel freelancers als ZZP'ers nemen regelmatig projecten aan. Zij hebben hierbij ondersteuning nodig, maar deze persoon is geen officiele zelfstandige / niet ingeschreven bij de KvK. Om samen te kunnen werken, kan er een contract gemaakt worden via een payroll Friesland dienstverlener. Dit is een flexibel contract of een payroll contract voor de opdrachtduur.  Zonder dat problemen ontstaan met de Belastingdienst of andere instanties, kan de professional eerlijk en eenvoudig zijn geld ontvangen.Bij Payrolling Friesland krijgt u binnen een paar klikken meer informatie per mail toegestuurd. U ontvangt de gewenste informatie direct in uw e-mail. Voor verdere vragen neemt u direct contact op via ons 0800-nummer.

Bedrijven uit de volgende steden uit Friesland maken vaak gebruik van payrolling: Payroll Wirdum, Payroll Ureterp, Payroll Sudwest-Fryslan, Payroll Snits, Payroll Sneek, Payroll Smallingerland, Payroll Oosterwolde, Payroll Ljouwert, Payroll Leeuwarden, Payroll Kampen, Payroll Joure, Payroll It Hearrenfean, Payroll Holwert, Payroll Heerenveen, Payroll Goutum, Payroll Fryslan, Payroll Franeker, Payroll Drachten, Payroll Bergum en Payroll Bolsward.